Правила сайту

Ці Правила визначають умови використання сайту ВКвадраті, розміщеного в мережі Інтернет за адресою https://vkvadrate.ua.

Правила розглядаються Адміністрацією сайту як публічна оферта згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з цими Правилами, перш ніж почати роботу з сайтом.

 • 1. Терміни, що використовуються в цих Правилах
  • 1.1. Сайт — соціальна мережа з нерухомості ВКвадраті, представлена сукупністю електронних файлів, документів, кодів, мультимедіа компонентів та інших інформаційних ресурсів, об'єднаних у єдиний цілісний програмний продукт з унікальним фірмовим інтерфейсом і функціями, доступних у мережі Інтернет за адресою https://vkvadrate.ua (включно з усіма рівнями зазначеного домену).
  • 1.2. Користувач (у множині - Користувачі) — відвідувач Сайту, фізична особа, яка взаємодіє з Сайтом безпосередньо або через програми, додатки, коди або будь-які інші способи взаємодії між фізичними особами та інтернет-ресурсами.
  • 1.3. Адміністрація — Товариство з обмеженою відповідальністю «ВКВАДРАТІ» (Код ЄДРПОУ: 40507330).
  • 1.4. Правила — публічна оферта Адміністрації, адресована Користувачеві Сайту, текст якої водночас є договором, що укладається між Адміністрацією та Користувачем за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем і прирівнюється, згідно зі ст. 639 Цивільного кодексу України, до договору, укладеного в письмовій формі.
  • 1.5. Закон — чинне законодавство України.
  • 1.6. Контент — абсолютно будь-яке інформаційне наповнення Сайту: елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об'єкти інформації, їхні похідні, різновиди та модифікації.
  • 1.7. Обліковий запис — запис в електронних файлах, документах, кодах, мультимедіа компонентах та інших інформаційних ресурсах Сайту, що містить інформацію, розміщену Користувачем на Сайті, включно з відомостями про самого Користувача, яку він добровільно повідомляє Адміністрації та іншим Користувачам Сайту.
  • 1.8. Видалення Облікового запису — деактивація Облікового запису Користувача з одночасним приховуванням особистої інформації Користувача (ім'я, прізвище, по батькові, компанія, вік, контактна інформація) і збереженням Контенту, створеного Користувачем, що є власністю Адміністрації та може бути використаний Адміністрацією в цілях збереження функціоналу Сайту та його структурної цілісності.
  • 1.9. Персональна сторінка — особиста сторінка Користувача на Сайті, що має мережеву адресу виду http://vkvadrate.ua/[id-номер Користувача].
  • 1.10. Пароль — умовне слово або набір знаків і символів, або будь-яке їхнє поєднання, що підтверджує особу Користувача і придумане ним для реєстрації на Сайті та подальшого входу на Сайт під своїм Обліковим записом.
  • 1.11. Соціальна мережа — сайт з доменним іменем facebook.com, відомий як соціальна мережа Facebook.
  • 1.12. Статус Користувача — тип Облікового запису Користувача з певним набором функціоналу Сайту, що існує у двох можливих варіантах: 1 — Ріелтор, 2 — Не ріелтор.
 • 2. Предмет Правил
  • 2.1. Ці Правила визначають умови використання Сайту Користувачами і надання Адміністрацією доступу до його функціоналу. Крім цих Правил, до договору між Користувачем і Адміністрацією відносяться всі спеціальні документи і будь-яка текстова або інша інформація Адміністрації, адресована Користувачам за допомогою Сайту або будь-яким іншим способом, передбаченим Законом.
  • 2.2. Правила поширюються також на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути зачеплені в результаті дій Користувача Сайту.
  • 2.3. Правила можуть бути змінені або доповнені Адміністрацією в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Правила є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Правил розташовується в мережі Інтернет за адресою https://vkvadrate.ua/terms. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення Адміністрацією змін або доповнень до Правил означає прийняття Користувачем та його згоду з такими змінами або доповненнями. Адміністрація рекомендує Користувачам регулярно перевіряти актуальну редакцію Правил на предмет її зміни або доповнення.
  • 2.4. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне та беззастережне прийняття Користувачем Правил відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.
  • 2.5. Погоджуючись з умовами Правил, Користувач підтверджує свою правоздатність і дієздатність, а також те, що він досяг 18-річного віку та усвідомлює відповідальність за зобов'язання, які покладаються на нього умовами Правил..
 • 3. Реєстрація на Сайті
  • 3.1. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною та добровільною.
  • 3.2. Під час реєстрації на Сайті Користувач зобов'язаний надати Адміністрації достовірну та актуальну інформацію, необхідну для створення Облікового запису Користувача та формування його Персональної сторінки..
  • 3.3. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту та відповідність Закону інформації, наданої ним під час реєстрації, а також чистоту цієї інформації від претензій третіх осіб.
  • 3.4. Користувач може зареєструватися на Сайті за допомогою e-mail і пароля або через Соціальну мережу.
  • 3.5. Реєстрація за допомогою e-mail і Пароля
   • 3.5.1. При реєстрації Користувача за допомогою e-mail і Пароля, Користувач зобов'язаний шляхом заповнення відповідних полів реєстраційної форми Сайту повідомити Адміністрації свій e-mail і Пароль.
   • 3.5.2. Зазначені Користувачем e-mail і Пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача до свого Облікового запису. Користувач не має права повідомляти третім особам e-mail і Пароль, які використовуються ним для доступу на Сайт, і несе повну відповідальність за збереження вищевказаної інформації, самостійно обираючи спосіб її зберігання. Користувач на апаратно-програмному забезпеченні, що використовується ним, може дозволити зберігання e-mail і Пароля (з використанням файлів cookies) для подальшої автоматичної авторизації на Сайті.
   • 3.5.3. Натискаючи на Сайті кнопку "Зареєструватися", Користувач повністю та беззастережно приймає (акцептує) Правила відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України. Підтвердженням натискання вищезазначеної кнопки є успішна реєстрація Користувача зі створенням його Облікового запису.
   • 3.5.4. З метою безпеки, протягом 24 годин після реєстрації, Користувач зобов'язаний підтвердити свій e-mail, дотримуючись інструкцій у листі, відправленому йому Адміністрацією на вищевказаний e-mail. При невиконанні Користувачем цієї умови, після закінчення
    24 годин з моменту реєстрації Користувача на Сайті, відбувається Видалення Облікового запису Користувача.
  • 3.6. Реєстрація через Соціальну мережу
   • 3.6.1. Реєстрація Користувача на Сайті через Соціальну мережу здійснюється шляхом натискання відповідної кнопки на Сайті.
   • 3.6.2. Під час реєстрації Користувача через Соціальну мережу він зобов'язаний використовувати виключно свої особисті облікові записи в Соціальній мережі.
   • 3.6.3. Натискаючи на Сайті кнопку "Реєстрація через Facebook", так само як і кнопку "Увійти через Facebook", Користувач повністю і беззастережно приймає (акцептує) Правила відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України. Підтвердженням натискання з вищезазначеної кнопки є успішна реєстрація Користувача зі створенням на Сайті його Облікового запису.
  • 3.7. Користувач має право створити не більше одного Облікового запису на Сайті (зареєструватися на Сайті не більше одного разу).
  • 3.8. Будь-які дії, вчинені з використанням e-mail Користувача, його Пароля та/або його облікового запису у Соціальній мережі, вважаються вчиненими цим Користувачем. У разі несанкціонованого доступу до e-mail, Паролю та/або Облікового запису Користувача, або отримання доступу до його e-mail та/або Паролю третіми особами, Користувач зобов'язаний повідомити про це Адміністрацію.
  • 3.9. У разі успішної реєстрації Користувача на Сайті створюється його Обліковий запис і Персональна сторінка, що має мережеву адресу виду http://vkvadrate.ua/[id-номер Користувача].
  • 3.10. Фактичне використання Сайту без реєстрації на ньому, у формі та в обсязі, доступному без реєстрації, також є акцептом Правил.
 • 4. Персональні дані Користувача
  • 4.1. Акцептуючи Правила, Користувач підтверджує свою згоду на збір, використання та обробку Адміністрацією його персональних даних, наданих ним, зокрема, під час реєстрації, а також тих, що розміщуються ним добровільно на Сайті в ході використання Сайту.
  • 4.2. Обробка персональних даних Користувача, включаючи весь створений Користувачем Контент, здійснюється відповідно до Закону.
  • 4.3. Збір, оброблення та використання персональних даних і Контенту Користувача здійснюється Адміністрацією з метою надання Користувачеві доступу до функціоналу Сайту, зокрема з метою показу Користувачеві персоналізованої (таргетованої) реклами; перевірки, дослідження та аналізу даних, які дають змогу підтримувати та покращувати наявний, а також розробляти новий функціонал Сайту.
  • 4.4. Збір, опрацювання та використання персональних даних і Контенту Користувача може здійснюватися Адміністрацією в комерційних цілях.
  • 4.5. Адміністрація вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, зміни, розкриття або знищення. Адміністрація надає доступ до персональних даних Користувача тільки тим співробітникам, підрядникам, постачальникам, виконавцям і агентам Адміністрації, яким ця інформація необхідна для забезпечення функціонування Сайту і надання Користувачеві доступу до його використання. Адміністрація має право використовувати надану Користувачем інформацію, зокрема персональні дані, а також передавати її третім особам, з метою забезпечення дотримання вимог Закону, захисту прав та інтересів Користувачів, Адміністрації, третіх осіб (зокрема з метою виявлення, перевірки/розслідування та/або припинення протиправних дій). Розкриття наданої Користувачем інформації може бути здійснено лише відповідно до Закону.
  • 4.6. Розміщуючи персональні дані та/або створюючи Контент на Сайті, Користувач усвідомлює, що його персональні дані, Контент і Персональна сторінка будуть видні іншим Користувачам.
  • 4.7. Користувач погоджується на отримання від Адміністрації за допомогою функціоналу Сайту
   та/або сервісів, будь-яких ресурсів третіх осіб, електронних повідомлень, SMS та інших видів розсилок інформаційного, зокрема рекламно-інформаційного змісту, зокрема від партнерів Адміністрації Сайту.
 • 5. Права та обов'язки Користувача та Адміністрації
  • 5.1. Права Користувача
   • 5.1.1. Користувач має право користуватися функціоналом Сайту в межах чинних Правил та Закону. Користування платним функціоналом Сайту допускається за умови дотримання всіх умов Правил та повної його оплати. Умови оплати платного функціоналу вказані у відповідних розділах Сайту. Користувач може оплатити платний функціонал Сайту будь-яким із передбачених Сайтом способом.
   • 5.1.2. Користувач має право в будь-який момент відмовитися від виконання умов Правил і від самих Правил шляхом самостійного Видалення Облікового запису на Сайті. Після Видалення Облікового запису Користувач втрачає права доступу до Сайту. Обліковий запис видаляється за допомогою кнопки «Видалити обліковий запис» у розділі Сайту «Мої налаштування».
  • 5.2. Обов'язки Користувача
   • 5.2.1. При використанні Сайту Користувач зобов'язаний:
    • а) дотримуватися положень Правил і Закону;
    • б) надавати під час реєстрації на Сайті достовірні, повні та актуальні дані, стежити за їхньою актуалізацією;
    • в) інформувати Адміністрацію про несанкціонований доступ до Облікового запису Користувача та/або про несанкціонований доступ та/або використання e-mail і Пароля Користувача;
    • г) розміщувати/опублікувати на Сайті тільки перевірену, актуальну, правдиву інформацію, включно з реальними фотографіями та зображеннями;
    • ґ) не розміщувати на Сайті інформацію (включно з посиланнями на неї) та/або Контент, які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;
    • д) зберігати в таємниці та не надавати іншим Користувачам і третім особам персональні дані, що стали йому відомими (зокрема контактні дані, паспортні дані, банківську інформацію), та інформацію про приватне життя інших Користувачів і третіх осіб, що стали йому відомі, без отримання від них відповідного дозволу;
    • е) не надавати доступ третім особам та іншим Користувачам до свого Облікового запису, Персональної сторінки або до окремої інформації, яка міститься на ній, у разі, якщо це може призвести до порушення Правил і Закону;
    • є) не дублювати на Сайті інформацію;
    • ж) заповнювати текстові поля і форми Сайту грамотно і згідно з призначенням/тематики;
    • з) здійснювати резервне копіювання важливої для Користувача інформації, що зберігається на Сайті;
    • и) не реєструватися на Сайті від імені або замість іншої особи;
    • і) не використовувати e-mail та/або Пароль інших Користувачів (крім випадків, встановлених Законом);
    • ї) не завантажувати, не створювати, не зберігати, не публікувати/розміщати, не поширювати інформацію (включно з посиланнями на неї), яка:
     • містить погрози, дискредитує, ображає, зачіпає честь і гідність або ділову репутацію, порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів або третіх осіб;
     • порушує права неповнолітніх осіб;
     • є вульгарною або непристойною, містить нецензурну лексику, містить порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру;
     • містить сцени насильства;
     • містить опис засобів та/або способів суїциду, будь-яке підбурювання до його вчинення;
     • пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті чи ворожнечі, пропагує фашизм або ідеологію расової переваги;
     • містить екстремістські матеріали;
     • пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції чи керівництва щодо вчинення злочинних дій, містить інформацію обмеженого доступу, включно з, але не обмежуючись державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
     • містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, зокрема "цифрових наркотиків" (звукових файлів, що впливають на мозок людини завдяки бінауральним ритмам), інформацію про розповсюдження наркотиків, рецепти їхнього виготовлення та поради щодо вживання;
     • має шахрайський характер, а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги Закону;
    • й) не здійснювати масові розсилки повідомлень Користувачам;
    • к) не використовувати програмне забезпечення та не здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту;
    • л) не завантажувати, не зберігати, не публікувати, не розповсюджувати або іншим чином не використовувати віруси, "трояни" та інші шкідливі програми (включно з посиланнями на них);
    • м) не використовувати, без спеціального на те дозволу Адміністрації, автоматизовані скрипти/програми для збору інформації на Сайті та/або взаємодії з Сайтом;
    • н) будь-яким способом, у тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, не намагатися отримати доступ до e-mail та/або Паролю до Облікового запису іншого Користувача;
    • о) не здійснювати незаконні збір та обробку персональних даних інших осіб;
    • п) не здійснювати і не намагатися отримати доступ до будь-якого функціоналу Сайту в інший спосіб, окрім як через інтерфейс, наданий Адміністрацією, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до окремої угоди з Адміністрацією;
    • р) не відтворювати, не дублювати, не копіювати, не продавати, не здійснювати торговельні операції та не перепродавати платні функції Сайту і доступ до них для
     будь-яких цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до умов окремої угоди з Адміністрацією;
    • с) не розміщувати комерційну та політичну рекламу поза спеціально розробленими для неї Адміністрацією розділами та функціоналом Сайту;
    • т) не розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особистий розсуд Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, обмежує інтереси Користувачів або третіх осіб чи з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті.
   • 5.2.2. У разі незгоди Користувача з Правилами або їх оновленнями/доповненнями, Користувач зобов'язаний відмовитися від використання Сайту, самостійно видаливши свій Обліковий запис за допомогою кнопки "Видалити обліковий запис", що є доступною Користувачеві в розділі Сайту «Мої налаштування».
  • 5.3. Права Адміністрації
   • 5.3.1. Адміністрація має право:
    • а) модифікувати, видозмінювати, удосконалювати Сайт на власний розсуд;
    • б) надавати платний і безкоштовний функціонал Користувачам або третім особам;
    • в) вносити зміни до Правил в односторонньому порядку;
    • г) змінювати ціну на будь-який функціонал Сайту, включно з будь-якими строками дії/доступу;
    • ґ) зробити безкоштовний функціонал Сайту платним і навпаки;
    • д) редагувати або видаляти інформацію та/або Контент Користувача, якщо вони порушують Правила;
    • е) проводити технічні роботи, пов'язані з підтриманням працездатності Сайту та його вдосконаленням;
    • є) розсилати службові повідомлення, корисну інформацію, рекламу, пов'язану з функціоналом Сайту, на вказаний Користувачем номер телефону та інші контакти;
    • ж) здійснити Видалення Облікового запису Користувача без попередження у разі, якщо Користувач не користується своїм Обліковим записом протягом 6 (шести) місяців;
    • з) змінити Статус Користувача на Сайті без згоди Користувача. Зі зміною Статусу Користувача набір доступного Користувачеві функціоналу на Сайті може змінюватися.
   • 5.3.2. Для цілей організації функціонування, технічної підтримки, розвитку Сайту та дотримання Правил, Адміністрація має право вносити зміни до Облікового запису Користувача та редагувати Персональну сторінку Користувача, так само як і будь-яку іншу інформацію на Сайті.
   • 5.3.3. Адміністрація має право направляти Користувачеві службову, технічну, рекламну та будь-яку іншу інформацію.
   • 5.3.4. Адміністрація зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст і функціонал з попереднім повідомленням Користувача або без нього.
   • 5.3.5. У разі виявлення факту порушення Користувачем умов Правил або Закону, Адміністрація має право заблокувати доступ Користувача до Облікового запису Користувача
    та/або здійснити Видалення Облікового запису Користувача.
  • 5.4. Обов'язки Адміністрації
   • 5.4.1. Адміністрація зобов'язується робити все можливе для забезпечення якісного та безперервного функціонування Сайту.
   • 5.4.2. Адміністрація зобов'язується оперативно реагувати на звернення Користувачів і своєчасно усувати несправності у функціонуванні Сайту.
   • 5.4.3. Адміністрація зобов'язується надавати доступ до функціоналу Сайту в рамках умов Правил та Закону.
 • 6. Умови про інтелектуальні права
  • 6.1. Розміщений на Сайті Контент є об'єктом інтелектуальної власності Адміністрації, Користувачів Сайту та інших правовласників.
  • 6.2. Користувач, розміщуючи на Сайті належний йому на законних підставах Контент, надає іншим Користувачам Сайту невиключне право на його використання шляхом перегляду, відтворення, копіювання, переробку, роздруківку копій та інші права з метою особистого використання, окрім випадків, коли правовласник Контенту наклав обмеження на використання його Контенту або коли таке використання завдає чи може завдати шкоди охоронюваним Законом інтересам правовласника.
  • 6.3. Крім свого власного Контенту, Користувач не має права завантажувати або іншим чином доводити до загального відома або публікувати/розміщувати на Сайті Контент інших сайтів, баз даних та інші результати інтелектуальної діяльності за відсутності явно вираженої згоди правовласника на такі дії.
  • 6.4. Будь-яке використання Сайту або Контенту, окрім дозволеного в Правилах, або в разі явно вираженої згоди правовласника на таке використання, категорично заборонено.
  • 6.5. Користувач несе особисту відповідальність за будь-який Контент або іншу інформацію, яку він завантажує або іншим чином доводить до загального відома чи публікує/розміщує на Сайті або за його допомогою. Користувач не має права завантажувати, передавати або
   публікувати/розміщувати Контент на Сайті, якщо він не володіє відповідними правами на вчинення таких дій, набутими або переданими йому відповідно до Закону.
  • 6.6. Адміністрація може, але не зобов'язана, переглядати Сайт на наявність забороненого Контенту і має право видаляти або переміщати без попередження будь-який Контент на свій розсуд з будь-якої причини.
  • 6.7. Адміністрація має право видаляти або переміщати будь-який Контент, який, на розсуд Адміністрації, порушує умови Правил, Закону та/або може порушувати права, завдати шкоди або загрожувати безпеці інших Користувачів або третіх осіб.
  • 6.8. Розміщуючи свій Контент на Сайті, Користувач передає Адміністрації право робити копії такого Контенту з метою впорядкування, полегшення публікації та зберігання на Сайті.
  • 6.9. Розміщуючи Контент на Сайті, Користувач автоматично безоплатно надає Адміністрації невиключне право на його використання шляхом копіювання, публічного виконання, відтворення, перероблення, перекладу та розповсюдження для цілей Сайту або у зв'язку з ними, у тому числі для його популяризації. Для зазначених цілей Адміністрація може виготовляти похідні твори або вставляти Контент Користувача як складові частини до відповідних збірок, вчиняти інші дії, які слугують досягненню зазначених цілей.
  • 6.10. Якщо Користувач видаляє свій Контент із Сайту, права, згадані в п. 6.8. — 6.9. Правил, будуть автоматично відкликані, однак Адміністрація має право зберігати архівні копії Користувацького Контенту протягом невизначеного строку.
  • 6.11. Треті особи та їхній Контент не перевіряються Адміністрацією на відповідність тим чи іншим вимогам (достовірності, повноти, сумлінності тощо). Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, доступ до яких Користувач отримує через посилання, що розміщені на Сайті.
  • 6.12. Розміщені на Сайті посилання або керівництва щодо скачування файлів та/або встановлення програм третіх осіб не означають підтримки або схвалення цих дій з боку Адміністрації.
  • 6.13. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщене на Сайті, не є схваленням або рекомендацією цих продуктів/послуг з боку Адміністрації.
  • 6.14. Якщо Користувач вирішив покинути Сайт і перейти до сайтів третіх осіб або використати, чи встановити програми третіх осіб, він робить це на свій ризик.
 • 7. Відповідальність Адміністрації та Користувача
  • 7.1. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами.
  • 7.2. Користувач несе відповідальність за власні дії у зв'язку зі створенням і розміщенням інформації на Сайті відповідно до Правил і Закону. Порушення умов Правил і Закону тягне за собою цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.
  • 7.3. Користувач несе відповідальність за чистоту наданої Адміністрації інформації від претензій з боку третіх осіб.
  • 7.4. Адміністрація не бере участі у формуванні та створенні Користувачем Контенту, не контролює і не несе відповідальності за дії або бездіяльність будь-яких осіб щодо використання Сайту або створення, формування та використання Контенту, створюваного на Сайті Користувачами.
  • 7.5. Адміністрація не займається попередньою модерацією/перевіркою або цензурою Контенту, що створюється Користувачами, і вживає заходів для захисту прав та інтересів осіб і забезпечення дотримання вимог Правил і Закону тільки після звернення зацікавлених осіб до Адміністрації в установленому порядку.
  • 7.6. Адміністрація не несе відповідальності за порушення Користувачем умов Правил і Закону та залишає за собою право змінювати/модерувати або видаляти будь-яку
   публіковану/розміщувану Користувачем інформацію, включно з особистими повідомленнями, що порушує умови Правил і Закону; припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів Сайту в будь-який час з будь-якої причини без попереднього повідомлення, не відповідаючи за будь-яку шкоду, що може бути заподіяна Користувачеві такими діями.
  • 7.7. Адміністрація закріплює за собою право здійснити Видалення Облікового запису Користувача та/або призупинити/обмежити/припинити доступ Користувача до будь-якого з розділів Сайту, якщо виявить, що, на її думку, Користувач представляє загрозу для Сайту та/або його Користувачів. Адміністрація не несе відповідальності за здійснене відповідно до умов Правил тимчасове блокування або видалення інформації Користувача, Видалення Облікового запису Користувача, його Персональної сторінки або припинення реєстрації Користувача.
  • 7.8. Адміністрація не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Сайту і викликані ними незручності, втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку шкоду комп'ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликану або пов'язану зі скачуванням матеріалів з Сайту або за посиланнями, розміщеними на Сайті.
 • 8. Прикінцеві положення
  • 8.1. Правила визначають умови використання Сайту та замінюють собою всі попередні угоди між Користувачем та Адміністрацією.
  • 8.2. Правила регулюються і тлумачаться відповідно до Закону. Питання, не врегульовані Правилами, підлягають вирішенню відповідно до Закону.
  • 8.3. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням умов Правил, Користувач і Адміністрація вирішують їх шляхом проведення переговорів, а в разі неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів, суперечки підлягають вирішенню в порядку, встановленому Законом.
  • 8.4. ППравила набувають чинності з моменту акцептування їх Користувачем у встановленому Правилами порядку, і діють протягом невизначеного строку до дати Видалення Облікового запису Користувача.
  • 8.5. Правила складені українською мовою.
  • 8.6. Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень/пунктів/умов Правил будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не має впливу на дійсність або застосовність решти положень/пунктів/умов Правил.
  • 8.7. Щодо функціонування та розвитку Сайту Адміністрація керується Правилами та Законом.
  • 8.8. В інформаційній системі Сайту та його програмному забезпеченні відсутні технічні рішення, що здійснюють автоматичні цензуру та контроль дій та інформаційних відносин Користувачів щодо використання Сайту.
  • 8.9. Усі права на Сайт загалом, а також на будь-які його частини або фрагменти, зокрема електронні файли, документи, коди, мультимедійні компоненти та інші інформаційні ресурси, розміщені Адміністрацією або Користувачем на Сайті, а також права на використання мережевої адреси (доменного імені) https://vkvadrate.ua належать Адміністрації. Адміністрація надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам відповідно до Правил та Закону.
  • 8.10. Жодні положення/пункти/умови Правил не надають Користувачеві право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації. Право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації може бути надано виключно за письмовою згодою Адміністрації.
  • 8.11. Звернення, пропозиції та претензії фізичних і юридичних осіб до Адміністрації у зв'язку з цими Правилами та всіма питаннями щодо функціонування Сайту, порушеннями прав та інтересів Користувачів та/або третіх осіб під час його використання можуть бути надіслані на електронну адресу Адміністрації або будь-яким іншим, передбаченим функціоналом Сайту, способом. Запити уповноважених Законом осіб та органів можуть бути надіслані на поштову адресу: 49047, місто Дніпро, Тупиковий проїзд, 15, квартира, 1.
  • 8.12. Оплата платного функціоналу Сайту здійснюється через платіжну систему Liqpay (одержувач - ФОП Булахова Д. А.).